Upseerien ampumayhdistyksen toiminta, josta maanpuolustus varmaankin eniten ja suoranaisesti hyötyy, on kadettien ampumaharrastukseen kannustaminen ja sen tukeminen.

Kadettien opetusohjelmassa on yhä vähemmän ampumataitoa eikä kouluttajienkaan ampumaharrastus ja sitä kautta kyky opastaa ole enää samalla tasolla kuin aikanaan. Uusia upseerille koulutettavia asiakokonaisuuksia kun ilmaantuu opetusohjelmaan aina vain enemmän. Samaan aikaan ovat tiukentuneet aselait ja puolustusvoimien omat määräykset lähestulkoon estäneet omaehtoisen ampumaharrastuksen. Upseerien ampumayhdistystä tarvitaan jatkuvasti luomaan edellytyksiä kadettien ampumaharrastukselle. Se on tarkoittanut mm. aseiden hankkimista koululle, ampumaratojen rakennuttamista, opetusohjelmaan ja ohjeistuksiin vaikuttamista sekä kadettien patruunatukea ja hyvistä ampumasuorituksista palkitsemista. Lisäksi on toteutettu mittavia projekteja kadettien tukemiseksi. Näistä esimerkkinä mm. kadetti olympialaisiin -projekti.

Eversti Vesa Nissinen toimi eri tehtävissä pitkään Maanpuolustuskorkeakoululla ja vaikutti merkittävästi kadettien ampumaharrastuksen elvyttämiseen 1990- ja 2000-luvulla. Tästä linkistä voit tutustua Nissisen kirjoitukseen 100-v juhlakirjassa kadettien tukemisesta.

Kadetit kirjoittivat Upseerien ampumayhdistyksen alaosastonsa toiminnasta vuonna 2015 Kalpa-lehdessään.

Keväällä 2023 saivat kadetit merkittävää tukea myös Sierra 10:ltä toiminnallisten ammuntojen koulutuksessa. Sierra 10 järjesti kadeteille myös SRA-kurssin. Uutinen aiheesta on luettavissa täällä.

Kaikkien kadettikurssien yhteyshenkilönä (alaosaston sihteeri) toimii tällä hetkellä (2024) Tomi Kuokkanen, tomi.kuokkanen.edu(at)gmail.com. Kadetin jäsenmaksu on 10 euroa ja maksetaan sivustolla kursseittain kunhan jäsenluettelo on toimitettu jäsensihteerille. Yksittäiset myöhemmin liittyvät kadetit ilmoittavat halustaan liittyä jasensihteeri@uay.fi maksuohjeita saadakseen. Kadetit voivat kirjautua sivustolle jo kadettiaikana, kunhan tiedot on kirjattu rekisteriin.