Upseerien ampumayhdistyksen toiminta, josta maanpuolustus varmaankin eniten ja suoranaisesti hyötyy, on kadettien ampumaharrastukseen kannustaminen ja sen tukeminen.

Kadettien opetusohjelmassa on yhä vähemmän ampumataitoa eikä kouluttajienkaan ampumaharrastus ja sitä kautta kyky opastaa ole enää samalla tasolla kuin aikanaan. Uusia upseerille koulutettavia asiakokonaisuuksia kun ilmaantuu opetusohjelmaan aina vain enemmän. Samaan aikaan ovat tiukentuneet aselait ja puolustusvoimien omat määräykset lähestulkoon estäneet omaehtoisen ampumaharrastuksen. Upseerien ampumayhdistystä tarvitaan jatkuvasti luomaan edellytyksiä kadettien ampumaharrastukselle. Se on tarkoittanut mm. aseiden hankkimista koululle, ampumaratojen rakennuttamista, opetusohjelmaan ja ohjeistuksiin vaikuttamista sekä kadettien patruunatukea ja hyvistä ampumasuorituksista palkitsemista. Lisäksi on toteutettu mittavia projekteja kadettien tukemiseksi. Näistä esimerkkinä mm. kadetti olympialaisiin -projekti.

Eversti Vesa Nissinen toimi eri tehtävissä pitkään Maanpuolustuskorkeakoululla ja vaikutti merkittävästi kadettien ampumaharrastuksen elvyttämiseen 1990- ja 2000-luvulla. Tästä linkistä voit tutustua Nissisen kirjoitukseen 100-v juhlakirjassa kadettien tukemisesta.

Kadetit kirjoittivat Upseerien ampumayhdistyksen alaosastonsa toiminnasta vuonna 2015 Kalpa-lehdessään.

Kaikkien kadettikurssien yhteyshenkilönä toimii tällä hetkellä Riina Hassinen, riina.hassinen@mpkk.fi, +358 40 3747462. Kadetin jäsenmaksu on 10 euroa ja kootaan kursseittain yhteyshenkilön toimesta. Kadetit voivat kirjautua sivustolle vasta valmistumisen jälkeen.