Upseerien Ampumayhdistyksen palkitsemiskäytännöt saivat alkunsa vuonna 1927, kun taiteilija Gunnar Finne suunnitteli yhdistyksen tunnuskuvan eli kalevalaisen jousimiehen. Tätä kuvaa on sittemmin systemaattisesti käytetty kaikissa yhdistyksen myöntämissä palkitsemis-, lahja- ja palkintoesineissä.

Uusia palkitsemismuotoja on otettu pääsääntöisesti käyttöön juhlavuosina. Tällä hetkellä yhdistyksellä on jo hyvin monipuoliset mahdollisuudet palkita menestyneitä tai muuten ansioituneita jäseniään ja yhteistyökumppaneitaan. Kun yhdistys pohtii juhlavuoden päätteeksi seuraavaa 100- vuotisjaksoaan, pohditaan varmasti myös tarvetta palkitsemismahdollisuuksien täydentämiseen vielä nykyisestään.

Alla on esitetty luettelo käytössä olevista palkitsemis- ja huomionosoitusmahdollisuuksista niiden käyttöönottojärjestyksessä. Pääset tarkastelemaan sekä palkitsemisääntöjä että palkittuja klikkaamalla kyseistä palkitsemiskohtaa.

*) Eivät ole yhdistyksen omia palkitsemismekanismeja, mutta yhdistys on ottanut näiden huomionosoitusten  esittämisen  mukaan palkitsemissääntöihinsä.