HYVÄÄ KILPAILUVUOTTA 2021!

TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää upseerien ampumaurheilua, ampumataitoa ja ampumaopetusta sekä toimia asetekniikan edelleen kehittämiseksi puolustusvoimissa.

Yhdistys on perustettu 12.6.1920 ja on vireä 100-vuotias (12.6.2020).

Yhdistykseen voi vuosi- tai ainaisjäsenenä kuulua jokainen puolustusministeriön, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa oleva upseeri, erikoisupseeri ja kadetti sekä upseerin arvon omaava em. laitosten siviilitehtävissä palveleva henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi yksimielisesti hyväksyy. Upseerin, joka on eronnut vakinaisesta palveluksesta, voi hallitus tehdyn esityksen perusteella edelleenkin hyväksyä yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksessä on jäseniä noin 1400 ja yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

UUTTA: UAY:n ilma-asemestaruuskilailut 25.-26.3. ja Vuosikokous 25.3. Aineistot ovat sivulla Toiminta omanaan.

Y-tunnus: 1561872-7

UAY 100 vuotta juhlakirja on julkaistu. Tiedosto ja selite löytyy Julkaisut sivulta.

Hallituksen kokouksen 22.12.2020 päätöksiä on sivulla Hallinto

ILMA-ASEIDEN KOTIRATAKILPAILUT 2020
Katso alla olevaa tiedostoa; tulokset lisätty 13.1.2021