Yhdistys

 

 

 

 

TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää upseerien ampumaurheilua, ampumataitoa ja ampumaopetusta sekä toimia asetekniikan edelleen kehittämiseksi puolustusvoimissa.

Yhdistys on perustettu 12.6.1920 ja on vireä 100-vuotias (12.6.2020).

Yhdistykseen voi vuosi- tai ainaisjäsenenä kuulua jokainen puolustusministeriön, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa oleva upseeri, erikoisupseeri ja kadetti sekä upseerin arvon omaava em. laitosten siviilitehtävissä palveleva henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi yksimielisesti hyväksyy. Upseerin, joka on eronnut vakinaisesta palveluksesta, voi hallitus tehdyn esityksen perusteella edelleenkin hyväksyä yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksessä on jäseniä noin 1400 ja yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.


 

YHDISTYKSEN KUNNIAPUHEENJOHTAJA

 

Kenraaliluutnantti Matti Kopra

 

YHDISTYKSEN KUNNIAJÄSENET

Teknikkokapteeniluutnantti Heimo Kohijoki

Insinöörieverstiluutnantti Pauli Poutanen

Teknikkokapteeni Eino Kohvakka

Everstiluutnantti Juhani Sillanpää

Evestiluutnantti Matti Mähönen

Eversti Markku Lainevirta

Teknikkokapteeniluutnantti Torsti Annala