Yhdistyksen aktiivijäsenten merkkipäiviä lienee muistettu sen perustamisesta lähtien ja adressin lähettäminen on todennäköisesti ollut yleisin onnittelumuoto. Systemaattisemmin koko jäsenkunnan syntymäpäivien kartoittaminen käynnistyi jäsenrekisterin ylläpidon siirryttyä yhdistyksen ensimmäisen jäsensihteerin vastuulle vuonna 1995. Rekisteri on mahdollistanut helposti siitä lähtien syntymäpäiväluetteloiden laatimisen haluttujen tasavuosien osalta.

Adressilla on haluttu muistaa erityisesti pitkäaikaisia yhdistyksen toimihenkilöitä. Näin ollen listoilta poimitaan ainakin kaikki kunniajäsenet, entiset puheenjohtajat, kaikki kultaisella ansiolevykkeellä palkitut sekä virassa olevat toimihenkilöt. Lisäksi on nähty tärkeäksi muistaa kaikkia edelleen aktiivisia veteraaniampujiamme, jotka ovat vieneet yhdistyksemme viestiä vuosikymmenten ajan eri kilparadoille. Lisäksi adressilla on muistettu myös tukijoitamme ja yhteistyötahojemme keskeisiä toimihenkilöitä heidän merkkipäivinään.

Yhdistykselle hankittiin tiettävästi oma adressi vasta 1990-luvulla. Keväällä 2018 hallitus päätti ottaa perinteisen adressin rinnalle sähköisen adressin, jonka on jo vastaanottanut parikymmentä jäsentämme.

Päätös ei ollut aivan läpihuutojuttu ja niinpä se tuli voimaan vasta hallituksen perin harvinaisen äänestyksen tuloksena.