Vuoden upseeriampujan nimeäminen

Upseerien Ampumayhdistys nimeää vuosittain jäsenistönsä keskuudesta vuoden upseeriampujan. Päätös nimeämisestä julkaistaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Mikäli henkilö on läsnä, luovutetaan hänelle samalla tunnustuksena yhdistyksen kullattu levyke, jonka kääntöpuolelle on kaiverrettu saajan sotilasarvo ja nimi, sanat Vuoden Upseeriampuja sekä vuosiluku. Ansiolevykkeiden puualustaan kiinnittämisen myötä tehtiin vastaava muutos myös tähän tunnustukseen ja edellä mainitut sääntöjen mukaiset tiedot ovat kaiverrettuna levykkeen alle kiinnitetyssä laatassa.

Valittavan henkilön tulee olla lahjakas ja lupaava upseeriampuja. Hänen tulostasoaan ja sijoituksiaan arvioidaan yhdistyksen mestaruuskilpailuissa, Puolustusvoimien mestaruuskilpailuissa, kansain- välisissä sotilasampumakilpailuissa, Pohjoismaiden, Euroopan ja Maailmanmestaruuskilpailuissa sekä olympialaisten ampumakilpailuissa mainitussa järjestyksessä.

Ensimmäisinä vuosikymmeninä valinta on kohdistunut selkeästi ratalajeihin, pistooli- ja kivääriampujiin. Kuten alla oleva luettelo osoittaa, on jäsenistössämme ollut useita kansainvälisesti menestyneitä ampujia. Ensimmäisen kerran muutosten tuulet puhalsivat vuonna 2002, jolloin majuri Matti Viljakainen valittiin vuoden upseeriampujaksi. Tämä tunnustus myönnettiin hänelle vuosia jatkuneesta erinomaisesta menestyksestä kiväärimaastoammunnassa niin puolustusvoimien (ml rynnäkkökivääri) kuin sotilaiden pohjoismaisissa ampumamestaruuskilpailuissa.

Kadettien olympiaprojektien taustalla oli toive nuorten upseerien rynnäkkökivääriammunnan taitotason kohentumisesta. Vuonna 2012 valittiin luutnantti Matti Laitinen vuoden upseeriampujaksi. Hän lunasti tuolloin yhdistyksen edellä mainitulle projekteille asetetut tavoitteet kohoten suvereeniksi rynnäkkökivääriampujaksi puolustusvoi- mien mestaruuskilpailuissa. Noin kymmenen vuo- den aikana oli kilpakumppaneiden mukaan ”jaossa vain hopeamitali” ja vuonna 2017 nimeäminen uusittiinkin.

Sotilasampumaurheilussa tapahtui merkittäviä muutoksia 2010-luvun alkupuolella. Perinteisten kivääri- ja pistooliammuntojen lisäksi hyväksyttiin haulikkoammunta lajiksi sotilaiden maailmanmestaruuskilpailuihin (CISM). Yhdistyksemme haulikkoampujat pääsivät siten antamaan näyttöjään myös kansainvälisissä kilpailuissa. Tämän myötä luutnantti Veli-Matti Matikainen valittiin ensimmäisenä haulikkoampujana vuoden upseeriampujaksi 2013. Usein on jouduttu tulkitsemaan sääntöjä ampujan eduksi näyttökilpailujen tärkeysjärjestyksen osalta. Varsin usein on yhdistyksemme mestaruuskilpailujen aikana ollut samanaikaisesti puolustusvoi- mien valmennusleiri tai joku kansainvälinen ampumakilpailu, joten osallistuminen omiin kilpailuihimme on ollut mahdotonta. Näinpä ollen olympiapronssimitalisti tai maailmanmestari on tullut valituksi, vaikkei heillä olisi ollutkaan näyttöjä kyseisenä vuonna yhdistyksen kilpailuista.

Vuoden upseeriampujan säännöt

 1. Upseerien Ampumayhdistys ry:n hallitus nimeää vuosittain jäsenistönsä keskuudesta vuoden upseeriampujan.
 2. Vuoden upseeriampujalle luovutetaan yhdistyksen vuosikokouksen tai mestaruuskilpailujen yhteydessä yhdistyksen kullattu levyke, jonka kääntöpuolelle on kaiverrettu saajan sotilasarvo ja nimi, sanat Vuoden Upseeriampuja sekä vuosiluku.
 3. Vuoden upseeriampujan tärkeimpänä valintaperusteina ovat:
  • yhdistyksen jäsenyys
  • tulokset ja sijoitukset yhdistyksen mestaruus- kilpailuissa, Puolustusvoimien mestaruuskilpailuissa, kansainvälisissä sotilasampumakilpailuissa, Pohjoismaiden, Euroopan ja Maailmanmestaruuskilpailuissa sekä olympialaisten ampumakilpailuissa mainitussa järjestyksessä
  • osoittautuminen lahjakkaaksi ja lupaavaksi upseeriampujaksi
 4. Yhdistyksen jäsen voidaan nimetä vuoden upseeriampujaksi useita kertoja.
 5. Ehdotuksen vuoden upseeriampujaksi peruste- luineen on oikeutettu tekemään jokainen yhdistyksen jäsen ja alaosasto. Ehdotus on tehtävä kirjallisena. Yksityisen jäsenen tekemä ehdotus toimitetaan yhdistyksen hallitukselle asianomaisen alaosaston kautta. Alaosasto merkitsee ehdotukseen lausuntonsa.
 6. Vuoden upseeriampujaksi nimetyistä pidetään luetteloa, joka julkaistaan yhdistyksen vuosikirjassa.
 7. Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt nämä sään- nöt käyttöönotettavaksi 29.5.1980.

Vuoden upseeriampuja on nimetty vuodesta 1971 alkaen

Jouni Vainio on saanut nimityksen yhdeksän kertaa, Henri Häkkinen seitsemän ja Hannu Paavola kuusi kertaa. Kolmeen nimitykseen ovat päässeet Eino Kohvakka, Harri Marjala ja Erkki Matilainen.

1971 luutnantti Hannu Paavola
1972 vänrikki Eino Kohvakka
1973 yliluutnantti Hannu Paavola
1974 vänrikki Eino Kohvakka
1975 yliluutnantti Hannu Paavola
1976 yliluutnantti Hannu Paavola
1977 yliluutnantti Hannu Paavola
1978 yliluutnantti Juhani Sillanpää
1979 teknikkokapteeni Eino Kohvakka
1980 kapteeni Juhani Sillanpää
1981 yliluutnantti Hannu Paavola
1982 kadetti Jouni Vainio
1983 luutnantti Jouni Vainio
1984 luutnantti Jouni Vainio
1985 luutnantti Jouni Vainio
1986 yliluutnantti Jouni Vainio
1987 yliluutnantti Jouni Vainio
1988 yliluutnantti Jouni Vainio
1989 kapteeni Mikko Karkia
1990 kapteeni Harri Marjala
1991 kapteeni Jouni Vainio
1992 kapteeni Harri Marjala
1993 kapteeni Harri Marjala
1994 kapteeni Jouni Vainio
1995 yliluutnantti Antti Jokinen

1996 kapteeni Erkki Matilainen
1997 kapteeni Erkki Matilainen
1998 kapteeni Erkki Matilainen
1999 majuri Jaakko Karjomaa
2000 majuri Jaakko Karjomaa
2001 kapteeni Petri Hujanen
2002 majuri Matti Viljakainen
2003 yliluutnantti Jussi Puustinen
2004 kadetti Henri Häkkinen
2005 yliluutnantti Henri Häkkinen
2006 yliluutnantti Henri Häkkinen
2007 yliluutnantti Henri Häkkinen
2008 yliluutnantti Henri Häkkinen
2009 kapteeni Jussi Puustinen
2010 kapteeni Henri Häkkinen
2011 kapteeni Henri Häkkinen
2012 luutnantti Matti Laitinen
2013 luutnantti Veli-Matti Matikainen
2014 luutnantti Ville Nokipii
2015 kapteeni Tomi Aspholm
2016 kapteeni Antti Kajan
2017 kapteeni Matti Laitinen
2018 kadetti Aleksi Leppä
2019 kapteeni Tomi Aspholm
2020 ei valittu
2021 insinöörikapteeni Joonas Knuuti
2022 kapteeni Antti Kajan
2023 luutnantti Aleksi Pirttimäki