UAY:n hallitus laati vuonna 2000 yhdistykselle kehittämissuunnitelman, johon asetettiin tavoitteeksi mm. saada jäsenistö osallistumaan runsaslukuisemmin UAY:n toimintaan. Jäsenistön aktivoimiseksi hallitus päätti valita ja palkita vuoden aktiivisimman alaosaston sekä vuoden aktiivisimman henkilön, vuoden aktiivin. Aktiivisuuden mittaamiseksi laati hallituksessa muodostettu työ- ryhmä säännöt ja mittarit edellä mainittujen asioi- den todentamiseen sekä määritti hallituksesta asian valmistelijan.

Työryhmä laati laskentataulukon, joka esiteltiin jäsenistölle yhdistyksen vuosikokouksessa Vekaranjärjellä maaliskuussa 2001. Laskentataulukkoon syötetään sääntö- ja valintakriteerien mukaiset tie- dot, joiden perusteella saatu suhdeluku osoittaa numeerisesti vuoden aktiivisimman alaosaston. Vertailuun osallistuvat kaikki alaosastot. Edellä mainittuja periaatteita noudattaen valitaan myös vuoden aktiivi, joskaan kriteerit eivät ole sitovia vaan pikemminkin valintaa tukevia. Vertailuun otetaan viiden aktiivisimman alaosaston puheen- johtaja ja sihteeri sekä hallitukselle erikseen valittaviksi esitetyt henkilöt.

Valintakriteereinä aktiivisimman alaosaston valitsemiseksi käytetään mm.:

 • Alaosaston maksaneet jaettuna rekisteröidyillä
 • Yhdistyksen vuosikokouksessa olleiden määrä jaettuna rekisteröidyillä
 • Ilma-ase ja kesämestaruuskilpailuiden osallistuneiden määrä jaettuna rekisteröityjen jäsenten määrällä
 • Ilma-ase ja kesämestaruuskilpailujen suoritusten määrä jaettuna rekisteröityjen jäsenten määrällä
 • kevätalaosastokilpailuiden suoritusten määrä jaettuna rekisteröityjen jäsenten määrällä

Valintakriteereinä aktiivisimman henkilön valitsemiseksi käytetään mm.:

 • Osallistuminen ilma-ase ja kesämestaruuskilpailuihin sekä vuosikokoukseen
 • Alaosaston aktiivisuusluvun muutokset
 • Yhdistyksen hallituksen jäsenyys
 • Henkilökohtaiset suoritukset ilma-ase- ja kesämestaruuskilpailuissa
 • Henkilökohtaiset suoritukset alaosastokilpailuissa
 • Osallistuminen liitto-otteluun kilpailijana

UAY:n hallitus on valinnut ja palkinnut vuoden aktiivisimman alaosaston ja aktiivijäsenen vuodesta 2001 alkaen. Alaosasto saa vuodeksi käyttöönsä neljä Noptel Oy:n ST-2000 Sport –laitteistoa ja hirviampumalaitteiston. Vuoden aktiivi saa vuodeksi käyttöönsä yhden NOPTEL ST-2000 Sport – laitteen.

Vuoden alaosastot

2001 Pohjois-Kymi
2002 Kuopio
2003 Helsinki
2004 Pohjois-Kymi
2005 Pirkanmaa
2006 Lappi
2007 Joensuu
2008 Maanpuolustuskorkeakoulu
2009 Pirkanmaa
2010 Helsinki
2011 Upinniemi

2012 Pirkanmaa
2013 Keski-Suomi
2014 Hämeenlinna
2015 Pirkanmaa
2016 Maanpuolustuskorkeakoulu
2017 Keski-Suomi
2018 Keski-Suomi
2019 Pirkanmaa
2020 Pirkanmaa
2021 Maanpuolustuskorkeakoulu
2022 Pirkanmaa
2023 Maanpuolustuskorkeakoulu

Vuoden aktiivit

2001 ev Markku Lainevirta/Helsinki
2002 evl Vesa Nissinen/MPKK
2003 kapt Kari Löfgren/Keski-Suomi
2004 teknkaptl Torsti Annala/Upinni
2005 kapt Kari Löfgren/Keski-Suomi
2006 ylil Harri Huttunen/Lappi
2007 evl Vesa Nissinen/MPKK
2008 maj Janne Parkkonen/Lahti
2009 kapt Aulis Järviniemi/Pirkanmaa
2010 komkapt Jukka Leikos/Helsinki
2011 teknkaptl Torsti Annala/Upinniemi

2012 kapt Jari Tiilikka/Helsinki
2013 evl Juhani Sillanpää/Pirkanmaa
2014 kapt Ville Kalliola/Hämeenlinna
2015 evl Jukka Nikkari/Lounais-Suomi
2016 maj Martti Luhtajärvi/Pirkanmaa
2017 evl Matti Mähönen/Helsinki
2018 evl Pekka Partonen/Helsinki
2019 kapt Johannes Palmujoki/Hämeenlinna
2020 komdri Auvo Viita-aho/Helsinki
2021 kad Linnea Vuokila/MPKK
2022 maj Martti Luhtajärvi/Pirkanmaa
2023 maj Matti Viljakainen/Lounais-Suomi