Pitäisi saada oma mitali

85-juhlavuoden valmistelujen yhteydessä pohdittiin jälleen kerran palkitsemismahdollisuuksien laajentamista. Tuolloin oli jäsenkunnassa lukuisia jäseniä, joille oli jo myönnetty kultainen ansiolevyke, mutta senioriteetti ei riittänyt kunniajäseneksi kutsumiseen. Nousi esiin ajatus, josko jäsenille voitaisiin myöntää myös ansiomitaleita. Ajatusta pidettiin erinomaisena.

Hallitus pohti asiaa ja päätti selvittää mahdollisuudet saada käyttöönsä oma Upseerien Ampumayhdistyksen ansiomitali. Vaihtoehtona oli hyödyntää jotakin jo käytössä olevaa mitalia, jonka säännöt mahdollistaisivat sen myöntämisen jäsenkunnallemme.

Silloinen puheenjohtajamme prikaatikenraali Ahti Vartiainen selvitti Pääesikunnassa oman mitalin saantimahdollisuuksia. Kuullun perusteella kyse olisi ollut pitkästä prosessista, jonka tulos olisi hyvin epävarma. Oman mitalin hakemisesta päätettiin luopua. Upseeriliiton ansiomitalin myöntämismahdollisuudesta yhdistyksemme jäsenille tehtiin virallinen esitys. Perusteluina tuotiin esille mm se seikka, että järjestimme Upseeriliiton jäsenkunnalle urheilutilaisuuksia ja vieläpä liiton kannalta ilmaiseksi. Esimerkiksi Päällystöliiton urheilutoiminta oli organisoitu liittojohtoiseksi ja rahoitus sisältyi sen budjettiin. Toki tiedostettiin, että jäsenkuntaamme kuului muidenkin ammattiliittojen jäseniä. Se olikin selkeä haaste tämän vaihtoehdon kohdalla. Vastauksessaan Upseeriliitto totesi, että aktiivinen toiminta UAY:ssä voidaan huomioida lisäansioina samalla tavalla kuin toiminta kunnallisissa ja seurakunnallisissa luottamustehtävissä. Upseeriliitto ei pitänyt mahdollisena, että perinteestä poiketen mitalit luovutettaisiin UAY:n vuosikokouksen yhteydessä. Näiden rajoitusten myötä tästäkin vaihtoehdosta luovuttiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun hyväksi tehdystä työstä ansioristejä ja mitaleja. Yhdistyksemme jäsenille näitä huomionosoituksia oli toki myönnetty jo aiemminkin, mutta pääsääntöisesti Suomen Ampumaurheiluliiton tekemien esitysten perusteella. Kun selvisi, että myös UAY:llä olisi sama esitysoikeus, niin näin jälkikäteen arvioituna oli löydetty paras mahdollinen ratkaisu tahtotilaamme.

Palkitsemisesitykset on jätettävä vuosittain loka- kuun loppuun mennessä ja perinteeksi on muodostunut, että mitalit myönnetään Iwar Wilskmanin syntymäpäivänä 26. helmikuuta. Myöntämis- päivä on yhdistyksen kannalta erinomainen, sillä huomionosoitukset on mahdollista jakaa juhlallisesti ja nopealla aikataululla maaliskuussa pidettävän vuosikokouksen yhteydessä. UAY:n tekemä ensimmäinen esitys ehdittiin tekemään ajoissa, ja myönnetyt ristit ja mitalit jaettiin tavoitteen mukaisesti yhdistyksen juhliessa 85-vuotista taivaltaan Lappeenrannassa 3.3.2005.

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun kultainen ansioristi

2005 Evl Juhani Sillanpää
2006 Ev Matti Haapalinna
2007 Teknkaptl Heimo Kohijoki
2007 Teknkapt Sylvester Jokiaro
2008 Maj Reijo Hietala
2020 Evl Matti Mähönen

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi

2008 Evl Kalevi Palosaari
2015 Maj Matti Viljakainen (SAL esittänyt)
2019 Ev Markku Lainevirta (SAL esittänyt)
2019 Ev Vesa Nissinen (SAL esittänyt)
2019 Evl Mikko Taussi (SAL esittänyt)
2023 Maj Ari Hyvönen

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali kultaisin ristein

2005 Ev Markku Lainevirta
2005 Maj Erkki Mauno (SAL esittänyt)
2005 Teknkapt Eino Kohvakka
2006 Ev Ari Ilmari Iisakkala
2010 Evl Esko Liimatta
2010 Evl Vesa Nissinen
2010 Evl Mikko Taussi

2010 Maj Matti Viljakainen
2011 Maj Martti Luhtajärvi
2012 Teknkaptl Torsti Annala
2016 Maj Eija Pulkki
2017 Maj Juha Suurnäkki
2018 Evl Jukka Nikkari
2020 Komdri Auvo Viita-aho
2022 Maj Uolevi Piispanen

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun
ansiomitali

2005 Teknkaptl Torsti Annala
2005 Maj Veikko-Olavi Eronen
2005 Maj Jaakko Karjomaa
2005 Maj Raimo Ranta
2009 Evl Paavo Autere
2009 Maj Juha Suurnäkki
2010 Maj Janne Parkkonen
2010 Kom Auvo Viita-aho
2011 Maj Petri Myller
2012 Maj Marko Haikkola
2012 Komkapt Hannu Maunula
2014 Kom Vesa Ennevaara
2015 Maj Petri Hujanen
2015 Kapt Ville Kalliola
2018 Kapt Aulis Järviniemi
2020 Insmaj Markku Moilanen
2021 Maj Harri Huttunen

Mitalin esittämisen valintaperusteet

Tämä palkitsemismuoto on vakioitunut vuosittaiseksi. Lähtökohtana on, että ensimmäinen mitali esitetään UAY:n hopeisen ansiolevykkeen jälkeen aikaisintaan 15 aktiivivuoden jälkeen. Mikäli aktiivisuus jatkuu, voidaan esittää myöhemmin ylempää ansiomitalia pääsääntöisesti UAY:n kultaisen ansiolevykkeen myöntämisen jälkeen.

Keskeisenä perusperiaatteena on pidetty sitä, että yhdistys huolehtii jäsenkuntansa oikeudenmukaisesta palkitsemisesta. Näin ollen on pyritty kokoa- maan kaikki henkilön tiedossa olevat liikunnan ja urheilun ansiovuodet kaikista eri järjestöistä ja tehty sen mukainen esitys. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta voidaan pitää Reijo Hietalaa. Kun yhteen koottiin UAY:n, SAL:n ja SML:n ansiot, voitiin hänelle myöntää vuonna 2008 kultainen ansioristi. Yksittäisen järjestön ansiot olisivat riittäneet vain mitalitasoon.