Levykkeen säännöt

 1. Ansio- ja palkintolevykkeenä käytetään taiteilija Gunnar Finnen suunnittelemaa jousimies-aiheista levykettä kullattuna, hopeoituna tai pronssisena.
 2. Levyke jaetaan yhdistyksen toiminnassa ansioituneille henkilöille tai yhteisöille ansiolevykkeenä sekä kilpailutulosten perusteella palkintolevykkeenä.
 3. Ansiolevyke voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle yhdistyksen hyväksi suoritetusta ansiokkaasta toiminnasta tai erittäin ansiokkaista kilpailusuorituksista.
 4. Ansiolevykkeen myöntää yhdistyksen hallitus, jonka tehtävänä on koota tietoja levykkeen saajina kyseeseen tulevien ansioista. Ehdotuksen levykkeen saajasta voi tehdä myös alaosasto. Ansiolevykkeen saajista pidetään luetteloa.
 5. Ansiolevykkeitä myönnetään seuraavin perustein:
  Pronssinen ansiolevyke voidaan myöntää
  jäsenelle, joka on ollut yhteensä viitenä vuotena joko yhdistyksen hallituksessa tai alaosaston puheenjohtajana tai sihteerinä,
  jäsenelle, joka on osallistunut yhdistyksen kilpailutoimintaan vähintään kymmenenä vuotena,
  yhteisölle (vast), joka on tukenut yhdistystä viiden vuoden ajan.
  Hopeoitu ansiolevyke voidaan myöntää
  jäsenelle, joka on ollut yhteensä kymmenenä vuotena joko yhdistyksen hallituksessa alaosaston puheenjohtajana tai sihteerinä
  jäsenelle, joka on osallistunut yhdistyksen kilpailutoimintaan ansiokkaasti vähintään kahtenakymmenenä vuotena
  yhteisölle (vast), joka on tukenut yhdistystä kymmenen vuoden ajan
  Kullattu ansiolevyke voidaan myöntää
  jäsenelle, joka on ollut yhteensä viitenätoista vuotena joko yhdistyksen hallituksessa tai alaosaston puheenjohtajana tai sihteerinä
  jäsenelle, joka on osallistunut yhdistyksen kilpailutoimintaan erittäin ansiokkaasti
  yhteisölle (vast), joka on tukenut yhdistyksen toimintaa viidentoista vuoden ajan.
 6. Palkintolevyke annetaan kullattuna yhdistyksen mestaruuskilpailujen mestareille ja ennätystuloksen saavuttaneille sekä hopeoituna ja pronssisena mestaruuskilpailujen toisen ja kolmannen sijan saavuttaneille sekä henkilökohtaisessa että joukkuekilpailussa. Joukkuekilpailun voittaneelle alaosastolle annetaan kullattu levyke.
 7. Presidentti P E Svinhufvudin kilpailusta jaetaan kullattu, hopeoitu ja pronssinen levyke.
 8. Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa myöntää levykkeitä harkintansa mukaan. Levyke voidaan myös antaa alustalle kiinnitettynä esim. kilpailujen järjestäjille tai yhdistyksen toimintaan osallistu- neille ulkomaalaisille.
 9. Yhdistyksen hallitus voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin.
 10. Yhdistyksen hallitus on 1.4.1969 vahvistanut nämä säännöt.

Ansiolevykkeen jakaminen käytännössä

Ansiolevykkeen myöntää yhdistyksen hallitus, jonka tehtävänä on koota tietoja levykkeen saajina kyseeseen tulevien ansioista. Ehdotuksen levykkeen saajasta voi tehdä myös alaosasto. Ilmeisesti hallituksen vastuun ottaminen tietojen kokoamisesta oli pitkään varsin satunnaista. Alaosastoistakin vain aktiivisimmat tekivät palkitsemisehdotuksia.

Vuosituhannen alkupuolelle tultaessa havahduttiin muistamisten epäjohdonmukaisuuksiin, mikä asetti erityisesti alaosastojen toimihenkilöt eriarvoiseen asemaan. Tuolloin silloinen varapuheenjohtaja, eversti Markku Lainevirta kartoitti yhdistyksen toiminnassa mukana olleiden toimivuodet hallituksessa (ml jäsensihteerit sekä tilintarkastajat) sekä vuodet alaosastojen puheenjohtajana tai sihteerinä.

Vastaavanlainen kartoitus kilpailutoimintaan osallistumisvuosien osalta nähtiin työmäärältään kohtuuttomaksi ja ajatuksesta luovuttiin. Tätä sääntöihin kirjattua palkitsemisperustetta tarkastellaan erityisesti viiden vuoden välein pidettävien ”juhlavuosien” yhteydessä.

Vuoden 2020 toimihenkilötiedoilla päivitetyssä taulukossa on kirjattuna kaikkiaan 526 upseeria ja heillä yhteensä 3001 toimivuotta. Systemaattisemmin luetteloa on ylläpidetty 90-luvun alun tiedoista lähtien. Vanhin merkintä on vuodelta 1956, jolloin kunniajäsenemme eversti Risto Erjola oli yhdistyksen sihteerinä. Tuohon luetteloon kuuluisi useampikin yhdistyksen alkutaipaleen aktiivi, joista listan lopussa mainittu eräitä hallitusvuosiltaan (vuonna 2020) merkittävimpiä.

JärjArvoNimiVuosia
1evMatti Haapalinna44
2evMarkku Lainevirta40
3evlJuhani Sillanpää38
4teknkaptlTorsti Annala35
5majJaakko Karjomaa32
6majVeikko-Olavi Eronen31
7insevlPauli Poutanen31
8majJuha Suurnäkki31
9majJari Lahdenvesi30
10majMatti Viljakainen30
11majMartti Luhtajärvi29
12evlMikko Taussi29
13evIlkka Kiianlinna27
14komdriAuvo Viita-aho25
15teknkaptlHeimo Kohijoki25
16evlEsko Liimatta25
17majPetri Myller25
18evVesa Nissinen25
19majPauli Nevalainen24
20kenrmRisto Setälä24
21kaptKimmo Tuupanen24
22majReijo Hietala23
23majErkki Mauno23
24majRisto Kauriinoja22
25komkaptHannu Maunula22
26evlPaavo Autere21
27kaptVille Kalliola21
28majJanne Parkkonen21
29teknkaptSylvester Jokiaro20
30kaptAulis Järviniemi20
31teknkaptMikko Jääskeläinen20
32evlSeppo Lehto20
33majHarri Marjala20

Seuraavilta ennen vuotta 1990 vaikuttaneilta jäse- niltä on kirjattu vain hallitusvuodet.

–           ev Lars Klärich29
–           maj Artturi Timonen25
–           ev Lennart Hannelius23
–           kenrm Leo Ekberg21
–           ev Viljo Kauppila19
–           kenrl Unio Sarlin18

Kaikki myönnetyt ansiolevykkeet vuosilta 1995 – 2020 on luetteloitu mm. juhlakirjassa. Kultaisen ansiolevykkeen yhteydessä voidaan myöntää myös ainaisjäsenyys (+aj). Kultaisia ansiolevykkeitä on myönnetty vuodesta 1995 alkaen seuraaville henkilöille.

Vuosi Arvo ja nimi
1995 eversti Ari-Ilmari Iisakkala
1995 teknikkokapteeni Sylvester Jokiaro
1995 teknikkokapteeni Eino Kohvakka
1995 everstiluutnantti Kalevi Palosaari
1995 everstiluutnantti Juhani Sillanpää
2000 teknikkokapteeniluutnantti Torsti Annala
2000 majuri Veikko Eronen
2000 vara-amiraali Esko Illi
2000 majuri Jaakko Karjomaa
2000 everstiluutnantti Markku Lainevirta
2000 majuri Erkki Mauno
2000 majuri Pentti Nevalainen
2000 majuri Raimo Ranta
2005 everstiluutnantti Paavo Autere
2005 everstiluutnantti Mikko Karkia
2005 teknikkokapteeni Jorma Korhonen
2005 komentajakapteeni Harri Marjala
2005 komentajakapteeni Hannu Maunula
2005 everstiluutnantti Matti Mähönen
2005 majuri Osmo Ristolainen
2005 majuri Juha Suurnäkki
2005 everstiluutnantti Mikko Taussi
2005 kenraalimajuri Ahti Vartiainen
2005 majuri Hannu Vienola
2006 majuri Esko Liimatta
2006 everstiluutnantti Vesa Nissinen
2006 majuri Matti Viljakainen

2007 majuri Jari Lahdenvesi
2007 majuri Martti Luhtajärvi
2008 majuri Pentti Eskeli
2008 majuri Matti Finnilä
2008 majuri Pentti Hurme
2008 kenraalimajuri Heikki Lyytinen
2008 majuri Veli Muhonen
2010 majuri Pekka-Juhani Karjalainen
2010 kenraalimajuri Jukka Pennanen
2010 kapteeni Jussi Puustinen
2015 kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi
2015 eversti Martti Miekkavaara
2015 majuri Janne Parkkonen
2015 majuri Seppo Tiensuu
2015 majuri Pekka Valtanen
2015 komentaja Auvo Viita-aho (+aj)
2017 majuri Ari Hyvönen
2017 majuri Uolevi Piispanen
2018 lääkintäeversti Jorma Oikarinen
2018 majuri Keijo Vesanen
2020 komentaja Vesa Ennevaara
2020 majuri Petri Hujanen
2020 komentajakapteeni Risto Korhonen
2020 everstiluutnantti Keijo Mäenpää
2020 everstiluutnantti Paavo Seppänen
2021 kenraalimajuri Pekka Toveri (+aj)
2021 majuri Eija Pulkki (+aj)
2021 kenraaliluutnantti Pentti Lehtimäki (+aj)
2021 kapteeni Ville Kalliola