Sierra10 ry järjesti onnistuneen SRA-kurssin Upseerien ampumayhdistys ry:n kadettiampujille. Kurssi toteutettiin kadettien vapaa-ajalla Santahaminassa, jossa heitä testattiin heidän aseenkäsittelytaitojensa ja SRA-sääntöjen tuntemuksen osalta. Kurssin tavoitteena oli parantaa kadettien valmiutta toimia aseiden kanssa turvallisesti ja vastuullisesti sekä tutustuttaa heidät urheiluammuntaan. Sierra10 ry on erittäin tyytyväinen UAY:n kadettien innostukseen SRA-kurssia kohtaan ja haluaa jatkaa yhteistyötään kadettien valmentamiseksi maanpuolustuksen alalla.

Sierra10 ry on yhdistys, jonka päämääränä on maanpuolustustietoisuuden syventäminen ja ampumaurheilun edistäminen valtakunnallisesti. Yhdistys toimii tukiyhdistyksenä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Meripuolustuspiirin sotilaspoliisikouluttajille, jotka kouluttavat varusmiehiä, kadetteja sekä avainreserviläisiä Uudellamaalla.

Yhdistyksen yhtenä tavoitteena on edistää sotilashenkilöiden kiinnostusta ampumaurheilua kohtaan ja samalla kasvattaa heidän tietoisuuttaan vastuullisesta aseenkäsittelystä ja paineensietokyvyn kasvattamiseksi, johon urheiluammunta antaa hyvän pohjan.

Olen UAY:n Maanpuolustuskorkeakoulun alaosaston puolesta kiitollinen siitä pyyteettömästä työstä, jota Sierra10 ry:n edustajat tekivät kadettien ampumaharrastuksen tukemisen eteen.

Kiitos kuuluu myös UAY:lle kulujen korvaamisesta sekä Etelä-Hämeen reserviläisille teoriaosuudesta. Toivon, että antoisa yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa.

kadetti Eetu-Perttu Pokkinen,

UAY:n MPKK:n alaosaston puheenjohtaja


Auvo

Kommodori (evp) Auvo Viita-aho on UAY:n jäsenmanageri ja verkkosivujen ylläpitäjä/kehittäjä,. Viita-aho kirjoitti myös vuonna 2020 yhdistyksen 100-vuotisjuhlakirjan.