Vuosikokous ja ilma-ase mestaruuskilpailut 2021 PERUTTU

Koronapandemiasta johtuen on yhdistyksen hallitus yksimielisesti päättänyt siirtää vuosikokousta yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyslain 20§:n vastaisesti myöhemmäksi, koska vastuu kokousten järjestämisestä jäsenille turvallisella tavalla on aina yhdistyksellä ja sen valitsemalla hallituksella. Perusteluina todetaan kansanterveys ja jäsenten turvallisuudesta (terveys) huolehtiminen, jotka perusteet asetettiin sääntöjen ja yhdistyslain noudattamisen edelle. Lisäksi todetaan, ettei vuosikokouksen asialistalla ole yhtään sellaista välitöntä päätöstä vaativaa asiaa, joiden käsittelyn siirtäminen aiheuttaisi vahinkoa yhdistykselle.