V.2019

Vuosikokous 14.3.2019, aineistoa

Eräitä vuosikokouksen päätöksiä:

Prikkenr Pekka Toveri jatkaa puheenjohtajana
Erovuoroiset hallituksen jäsenet valittiin jatkamaan
UAY 100-vuotta tapahtumineen ja historiikkiin panostaminen
Jäsenmaksu säilyy varsinaiselta jäseneltä 30 euroa ja kadeteilta
koko kursiin ajalta 10 euroa.
Toimintakertomus 2018 ja Toiminatsuunnitelma 2019 hyväksyttiin