Aselupaa

Alla olevaan tiedostoon on laadittu ohje ampuma-aseluvan hakemista varten erityisesti poliisin tarvitsemat tiedot ja myös mitä laissa ja asetuksessa on säädetty. Toivottavasti näistä on hakijalla hyötyä! Kannattaa lukea nuo tiedostot huolella.

Todistuksen aktiivisuudesta antaa tarvittaessa UAY:n ampuma-asekouluttaja.

Hakemukseen kannattaa liittää esimiehen antam todistus aseenkantovelvollisuudesta  virassa olevien osalta.

Ajantasainen lainsäädäntö löytyy www.finlex.fi, jota kannattaa aselupaa hakiessa käydä katsomassa. Poliisi.fi sivuilta löytyy myös tietoa ja poliisissa on aseluvista päättävä henkilö, jonka kanssa voi käydä myös keskustelemassa.

Poliisilla on myös eri laitoksissa erilaisia käytäntöjä aselupien suhteen. Ne kannattaa myös selvittää..

Luvissa kannattaa aina pyrkiä toistaiseksi voimassaolevaan, koska valtion virka ja aseenkantovelvollisuus on hyvä peruste.


KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN LINJAUS:

Korkein Hallinto-oikeus on linjannut, ettei metsästyskortin puuttuminen ole peruste hylätä metsästysperusteista aselupahakemusta. Hakijan tulee silti uskottavasti selvittää mahdollisuutensa metsästää, varsinkin ensimmäistä aselupaa hakiessaan

Suositus:
Tässä tilanteessa riistanhoitoyhdistyksen kirjoittamasta todistuksesta Metsästäjätutkinnon läpäisemisestä on selkeästi hyötyä, mikäli tutkinnon suorittaja ei syystä taikka toisesta halua maksaa kuluvan, mahdollisesti päättyvän metsästysvuoden riistanhoitomaksua.

Uusien metsästäjien olisi kuitenkin erittäin suositeltavaa maksaa kuluvan vuoden riistanhoitomaksu myös näin kesän korvalla, sillä vakuutusturva kattaa myös kesäaikaisen ampumaharjoittelun.