Vaikka Upseerien ampumayhdistyksen korkein palkitsemistapa on kunniajäsenyys, on sen jo aikapäiviä saavuttaneille ja edelleen yhdistyksessä aktiivisesti vaikuttaville jäsenille yhdistys esittänyt jo kahdesti liikuntaneuvoksen arvonimen myöntämistä. Sellaisen on Tasavallan presidentti yhdistyksen esityksestä myöntänyt everstiluutnantti Juhani Sillanpäälle vuonna 2010 ja eversti Markku Lainevirralle vuonna 2020. Yhdistyksen jäsenenä on kyllä aiempikin liikuntaneuvos, sillä everstiluutnantti Esa Haapalalle tämä arvonimi on myönnetty Suomen Ampumahiihtoliiton esittämänä.

Everstiluutnantti Juhani Sillanpää. Kun vuonna 2009 pohdittiin yhdistyksen 90-juhlavuoden muistamisia, löytyi kaikille aktiiveille sopiva huomionosoitus. Poikkeuksen teki vain Juhani Sillanpää. Hän oli ”kaiken jo saanut” yhdistyksen kunniajäsenyyttä ja Suomen liikunnan ja urheilun kultaista ansioristiä myöten. Ratkaisu löytyi liikuntaneuvoksen arvonimen esittämisestä, jollaista yhdistyksen historiassa ei tunnisteta aiemmin tehdyn.

Tuore liikuntaneuvos puheenjohtajien ympäröimänä 2010.

Juhanin toiminta ampumaurheilun saralla on laajuudessaan ja monimuotoisuudessaan vertaansa vailla. Hän on toiminut niin nuoriso- kuin aikuistenkin kouluttajana, edustusjoukkueen valmentajana, ammunnan harjoitteluvälineistön kehittäjänä, toiminut kilpailujoukkueiden johtajana sekä ammuntojen johtotehtävissä niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä kilpailuissa, vastannut aseiden ja patruunoiden hankinnasta ja testauksesta, toiminut noin kymmenessä vapaaehtoistoimintaan pohjautuvassa seurassa ja yhdistyksessä eri tehtävissä sihteeristä puheenjohtajaan, osallistunut merkittävällä panoksellaan valtakunnallisen ampumarataoppaan kirjoitustyöhön, vastannut lukuisten ampumaratojen ympäristökatselmusten toteuttamisesta, toiminut sisäasiainministeriön asettaman ampuma-aselautakunnan jäsenenä, hankkinut merkittävästi varoja eri järjestöjen toiminnan mahdollistamiseksi sekä ylläpitänyt yhdistysten kotisivuja ja jäsenrekisteritietokantoja. Liikuntaneuvoksen arvonimeä Sillanpäälle olivat puoltamassa Upseerien Ampumayhdistyksen lisäksi Suomen Ampumaurheiluliitto ry, Upseeriliitto ry, Pääesikunta, Sotilasampujat ry, Nammo Lapua Oy, Sako Oy ja Noptel Oy.

Jussi on ollut poikkeuksellisen aktiivinen myös UAY:n oman kilpailutoiminnan järjestelyissä.

Kadettiaikanaan Juhani liittyi Upseerien Ampumayhdistyksen jäseneksi ja se on jatkunut jo 50 vuotta. Siirryttyään Ouluun upseeriksi valmistumisensa jälkeen hän otti jo seuraavana vuonna vastaan paikallisen alaosaston sihteerin tehtävät. Vuoteen 2021 saakka (36 vuotta) hän on toiminut yhdistyksen hallituksessa joko jäsenenä, sihteerinä, rahastonhoitajana tai varapuheenjohtajana. Vuodesta 2010 alkaen hän toimi lisäksi yhdistyksen jäsensihteerinä.

Nuorena upseerina hänet valittiin Puolustusvoimien edustusampumajoukkueeseen, jonka jäsenenä hän oli vuosina 1974 – 1984. Jussi edusti Suomea useissa kansainvälisissä ampumakilpailuissa niin kilpailijana kuin joukkueen johto- ja itse kilpailutapahtumien järjestelytehtävissä. Kansainvälisesti merkittävin saavutus on Euroopan mestaruus ilmapistoolin joukkuekilpailussa vuonna 1979. Paras henkilökohtainen kilpailusaavutus on sotilaiden pohjoismaisten mestaruuskilpailujen kolmas sija maastoammunnassa. Aktiivisen kilpailu-uran päätyttyä hän osallistui työtehtäviensä ohessa sekä edustusvalmennusjoukkueen ase- ja patruunahankintojen toteuttamiseen että optisten ammunnanharjoittelulaitteiden (Noptel) kehittämiseen, joka alkoi hänen ideoinnistaan. Lisäksi hän kouluttautui ammunnan kansainväliseksi tuomariksi ja kansalliseksi ylituomariksi sekä A-tason valmentajaksi. Näitä oppeja hän pääsi soveltamaan toimittuaan kymmenenä viimeisenä palvelusvuotenaan Puolustusvoimien ampumajoukkueen lajijohtajana ja pistoolivalmentajana. Tästä toiminnasta hän sai Puolustusvoimissa ensimmäisenä ampumavalmentajana Vuoden valmentaja -nimityksen vuonna 1990.

Aktiivisena ja menestyksekkäänä kilpa-ampujana hän tuli tunnetuksi myös Suomen Ampumaurheiluliiton piirissä. Hänen tietotaitoaan ja kokemustaan hyödynnettiin ensimmäiseksi liiton pistoolijaostossa, jonka jäsenenä hän oli 12 vuoden ajan. Niistä viimeiset kolme vuotta hän toimi jaoston puheenjohtajana. Tämän jälkeen hän oli 11 vuotta liittohallituksen jäsenenä, joista viimeisenä kaksivuotiskautena sen varapuheenjohtajana. Samanaikaisesti hän toimi ympäristöasioiden kehittäjänä liiton ympäristövaliokunnassa ja perusti SAL:n ympäristöpalkinnot ja laati niille säännöt. Sillanpää laati ja toteutti mm. vuoden 2002 MM-kilpailujen ympäristöohjelman ja melunmittaussuunnitelman.

Juhani Sillanpää on toiminut valtakunnallisena ampumaurheilun vaikuttajana yli 40 vuoden ajan. Tänä aikana on toimivuosia eri järjestöjen luottamustehtävissä kertynyt huikea määrä, kaikkiaan lähes sataviisikymmentä. Ja aktiivinen järjestötoiminta ampumaurheilun parissa jatkuu edelleen.

Eversti Markku Lainevirta valittiin yhdistyksen kunniajäseneksi vuonna 2015. Vuoden 2020 merkittävin UAY:n huomionosoitus osoitettiin samalle miehelle, kun elokuulle siirretyssä vuosikokouksessa julkistettiin Tasavallan presidentin hänelle UAY:n esityksestä myöntämä liikuntaneuvoksen arvonimi. Esityksen takana olivat myös Suomen Ampumaurheiluliitto ry, Suomen Metsästäjäliitto ry, Suomen Reserviupseeriliitto ry, Sotilasampujat ry ja Nammo Lapua Oy.

Tehdyn esityksen perusteluissa korostettiin Markun valtakunnallista panosta ampumaurheilun edellytysten ja olosuhteiden kehittäjänä mm. Suomen ampumaurheiluliiton eri työryhmissä. Upseerien ampumayhdistykselle Markku on ollut jo vuosikymmeniä keskeinen henkilö yhdistyksen korkeatasoisen toiminnan varmistajana ja kehittäjänä. Myös ampujana hän haastaa edelleen nuorempiaan erityisesti maastoammunnan mestaruudesta ja kenraalinmaljasta kilpailtaessa. 

Markku Lainevirta syntyi 15.5.1956 Sukevalla, valmistui upseeriksi Kadettikoulusta vuonna 1979 ja suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon Sotakorkeakoulun teknisellä linjalla vuosina 1986–1989. Työelämästä hänet muistetaan ehkä parhaiten, paitsi reilusta ja ystävällisestä asenteestaan, myös perusteellisen analyyttisestä lähestymistavasta asioihin. Monikriteerianalyysi ja monet muut operaatioanalyysin eri menetelmät ovat Lainevirralle tuttuja. Yhtenä hänen haastavimmista ponnistuksista tunnistetaan edelleen vuosituhannen alkuun sijoittunut Iskukykytutkimus, jonka perusteella tehtiin päätöksiä niin ilmasta-maahan suorituskyvystä kuin taisteluhelikoptereistakin. Reserviin Lainevirta jäi vuonna 2007.

Ammunnan hän aloitti vasta Kadettikoulussa. Markku kehittyi nopeasti ja kurssin päätteeksi UAY palkitsikin hänet kadettikiväärillä. Palveluksensa hän aloitti vuonna 1979 Kontiolahdella. Tuoreen liikuntaneuvoksen nykypäivänkin asennetta ja intoa kuvaa hyvin se, kuinka hän jo luutnanttina elvytti paikallisen Upseerien Ampumayhdistyksen alaosaston vireäksi toimijaksi. Tästä alkoi jo yli 40 vuotta kestänyt aktiivinen ja vaikuttava työ ampumaurheilun kehittäjänä ja innoittajana. Ammunta ei välttämättä edellytä fyysistä urheilullisuutta, eikä se ampujalle liene aina edes eduksi. Lainevirta oli kuitenkin siinä määrin ahkera urheilija ja kuntoilija, että hänet valittiin vuonna 1984 Kadettikoulun liikuntakasvatuksen opettajaksi. Näin saivat alkunsa myös monet kadettien ampumaolosuhteita parantavat hankkeet. Markulla on myös valmentajatutkinto Itä-Suomen/Kuortaneen liikuntaopistosta, päälajinaan ammunta.

Rakkaimpia liikuntamuotoja Markulle ovat olleet ammunnan ohella suunnistus ja pyöräily.  Eläkkeelle jäätyään harrastuksiin ujuttautui myös bridge, joka sekin kuuluu Olympiakomitean lajivalikoimaan.

Ammunnan järjestöura ampumaurheilun eri tehtävissä alkoi jo vuonna 1979. Upseerien Ampumayhdistyksen hallituksessa Markku aloitti rahastonhoitajana vuonna 1990. Hallitusura on jatkunut jo yli 30 vuotta, joista viisi vuotta varapuheenjohtajana. Hallituksesta Markku on huolehtinut suvereenisti tarkkuutta vaativista muistamisista ja palkitsemisista, vastannut Viro-ottelun järjestämisestä ja ottanut vähintäänkin taustalta ohjaavan roolin lähes kaikessa UAY:n toiminnassa. 

Markku ampuu puheenjohtajan kanssa Svinhufvudin mestaruudesta vuonna 2019.

Suomen Ampumaurheiluliiton hallitukseen hänet kutsuttiin vuonna 2005. Markun erityisalueikseen luottamusjohdossa valikoituvat tuolloinen Olympiakomitean kehittämisprojekti sekä viestintävaliokunnan ja ampuma-aselautakunnan jäsenyydet. Siirryttyään reserviin Markku Lainevirta aloitti vuonna 2007 osa-aikaisena Ampumaharrastuksen kehittämishankkeen hankepäällikkönä. Tämä tehtävä oli pari vuotta aiemmin perustetun, kaikkiaan 600 000 suomalaista aseenkäyttäjää yhdistävän, Ampumaharrastusfoorumin (AHF) ensimmäinen ja tähän mennessä tärkein resursointi koko harrastuskentän tukemiseen. Esimerkkeinä lähes kymmenen vuoden rupeamasta hankepäällikkönä saavutetuista tuloksista voidaan mainita:

kansallisen, turvallista aseen käsittelyä painottavan ampumakorttikäytännön luominen ja jalkauttaminen harrastuskentälle vuosina 2008–2013,

aktiivinen toiminta ohjausryhmän jäsenenä puolustushallinnon 2010-2013 johtamassa hankkeessa, jossa selvitettiin ampumaratojen parhaita käyttökelpoisia tekniikoita (BAT) haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Lopputuloksena syntynyttä BAT-opasta voidaan pitää kansainvälisestikin uraauurtavana oppaana osana ampumaratojen rakentamisen ohjeistusta ympäristökoulutusmateriaalien uudistamisprosessi, ohjausryhmän jäsen 2012–2014 

Markku jatkaa edelleen UAY:n hallituksessa uupumattomana vastuunkantajana niin jokapäiväisen toiminnan laadusta kuin yhdistyksen kehittämisestäkin. Ammunnan ulkopuolella Markkuun voi törmätä vaikka Jukolan viestissä, jonne hän on koonnut Sotakorkeakoulun kurssiltaan oppilaskunnan urheilujaoston johtajana joukkueen jo runsaan kolmen vuosikymmenen ajan.