Kadettiaseen säännöt

Upseerien Ampumayhdistys jakaa Kadettikoulusta vuosittain upseereiksi valmistuvien parhaalle tai kahdelle parhaalle ampujalle kiväärin tai pistoolin tai molemmat sen mukaan, mitä näissä säännöissä määrätään jakamisen perusteista ja edellytyksistä.

Kadettiaseiden saajista tekee Kadettikoulun johtaja ehdotuksen yhdistyksen hallitukselle. Ehdotuksen tulisi olla perusteltu sanallisesti ja tilastollisesti. Periaatteena pidetään, että Kadettikoulu määrittää sääntöineen vähintään 5 kilpailua, joiden perusteella ehdokkaat nimetään.

Ehdokkaiden tulostason tulisi vastata keskitason kansallista tulostasoa ja tulosten olla keskenään vertailukelpoisia ottamalla huomioon kadettien hajautettu koulutus puolustushaarojen ja aselajien joukoissa ja sotilasopetuslaitoksissa. Kadettikoulun johtaja voi harkintansa mukaan tarvittaessa ehdottaa, että jonakin vuonna kadettiaseet voidaan jättää jakamatta.

Kadettiaseista kivääri varustetaan sen tukkiin kiinnitetyllä yhdistyksen levykkeellä sekä omistuslaatalla, jossa on saajan nimi ja lahjoitusvuosi ja pistooli sen metalliosaan tehdyllä kaiverruksella, josta ilmenee saajan nimi, kirjaimet UAY sekä lahjoitusvuosi. Kadettiaseet luovuttaa saajille yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen määräämänsä yhdistyksen hallituksen edustaja yhdessä yhdistyksen sihteerin kanssa. Aseiden luovutuspaikan ja -ajan määrää Kadettikoulun johtaja.

Kadettiaseiden saajista pidetään luetteloa, joka julkaistaan yhdistyksen vuosikirjassa. Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt nämä säännöt 29.5.1980.

Kadetti Jesse Hyttinen ja palkintoase. ”Valmistumiseni yhteydessä Upseerien Ampumayhdistys myönsi minulle kadettiaseena Anschutz 9015-kilpailmakiväärin. Aseen saaminen tuntui luonnollisesti hyvältä: koen sen itse luottamuksen ja arvostuksen eleenä, jolla on tarkoitus tukea ja mahdollistaa ampumaharrastuksen jatkumista myös tulevaisuudessa. Minun kohdallani aseen saaminen mahdollistaa aktiivisen kilpailutoiminnan jatkamisen SM-tasolla sekä mahdollisesti myös sitä korkeammalla tasolla.”

Aseiden luovuttamisen käytännöt

Viimeisten vuosikymmenten saatossa on näitä hyväksyttyjä sääntöjä jouduttu soveltamaan varsin voimakkaasti. Kadettien ampumakoulutus on vähentynyt merkittävästi, eikä alaosaston kilpailutoimintakaan ole aktiivisuudeltaan sääntöjen laatimisajankohdan tasolla. Näin ollen Kadettikoulu ei ole enää kyennyt tekemään kadettiaseiden saajista esitystä, joka perustuisi sääntöjen edellyttämien tasapuolisten kilpailuiden tulostasoon koulun nimeämissä kilpailuissa.

Onkin siirrytty käytäntöön, jonka mukaan kadetit tekevät itse perustellun esityksen toivomastaan kadettiaseesta, jos palkitseminen kohdistuisi häneen. Perusteluissa tulee esittää ainakin henkilö- kohtainen ampumahistoria saavutettuine kilpailu- kohtaisine tuloksineen erityisesti kadettiaikana. Lisäperusteluina voi tuoda esille muu ampumatoimintaa tukeva aktiivisuus, kuten toimiminen ala- osaston eri luottamustehtävissä. Hallituksen nimeämä ”Kadettikoulun yhteysupseeri” vastaa siitä, että jokainen vuosikurssinsa parhaimpiin ampujiin kuuluva kadetti jättää esityksensä, joka mahdollistaa hallitukselle päätöksen tekemisen. Saavutettu tulostaso vaikuttaa ratkaisevasti myönnettävän kadettiaseen kustannustasoon. Näin ollen aina ei voida toteuttaa kadetin esittämää toivo- musta myönnettävän aseen osalta. Jatkokeskustelujen kautta on haettu vaihtoehtoista ratkaisua, joka parhaiten tukee saajan harrastustoimintaa tulevaisuudessa. Yhtenä toimivana mallina on viime vuosina ollut, että UAY on myöntänyt tulostasoon sopeutetun avustuksen aseen hankintaan ja kadetti on kustantanut itse loppurahoituksen toivomansa aseen ostamiseksi.

1961 kad Seppo Hakala, kad Heikki Aalto
1962 kad Esko Marttinen, kad Leo Skogström
1963 kadkers Matti Ropo, kad Keijo Vesanen
1964 ei valmistunut kadettikurssia
1965 kad-alik Boris Wilander, kad Juhani Viding
1966 kad Juha Kuittinen, kad-alik Seppo Lehto 1967 kadkers Pekka Kling, kad Sture Fagerström 1968 kadkers J Manninen, kad Seppo Tiensuu
1969 kad Veli Tolvanen, kadkers Esko Janatuinen
1970 kad-ylik Kari Heilimo, kadkers Eero Laine
1971 kad Seppo Alahonko, kad-alik J Pulkkinen
1972 kad Heikki Korttila, kad-alik J Sillanpää
1973 kiv ei jaettu, kad-alik Mikko Mäkinen
1974 kiv ei jaettu, kad-alik Jarmo Tervonen
1975 kad Juha Koski, kadvääp Kauko Peltonen
1976 kiv ei jaettu, kad Jyrki Virmalainen
1977 kiv ei jaettu, kad Esko Tavia
1978 kiv ei jaettu, kad Hannu Maunula
1979 kad Markku Lainevirta, kad Hannu Vienola
1980 kad Jarmo Helenius, kad Veli-Pekka Parkatti
1981 kad Jari Lahdenvesi, kad Veikko Heinonen
1982 kiv ei jaettu, kad Jarmo Koponen
1983 kad-ylik P Keckman, kad-alik M Santavuori
1984 kadkers Juha Suurnäkki, kad Matti Lyly
1985 kiv ei jaettu, kadkers Jukka Nikkari
1986 kad Vesa Nissinen, kadkers Jussi Korpinen
1987 kad Ari Grönroos, pist ei jaettu
1988 kiv ei jaettu, pist ei jaettu
1989 kad Petri Myller, pist ei jaettu
1990 kad Petri Hujanen, pist ei jaettu

1991 kadkers Erkki Matilainen, kad Kari Rapo
1992 kad Jussi Käyhkö, kad Antti Jokinen
1993 kad Janne Parkkonen, kad Tomi Nyman
1994 ei valmistunut kadettikurssia
1995 kad Pasi Iittiläinen. kad-alik Riku Mikkonen
1996 kad Ville Haapala, kad Tuomas Liukko
1997 kad Jussi Annala, kadvääp Sami Silmu
1998 kad Matti Lahtinen, pist ei jaettu
1999 kad Toni Tiilikainen, kad Matti Niemi
2000 kadalik Ville Kalliola, kad Raine Honkaselkä
2001 kad Jussi Puustinen, kad Marko Liikamaa
2001 kiv ei jaettu, pist ei jaettu
2002 kad Markus Meriluoto, pist ei jaettu
2003 kad Juha Viljanen, kad Harri Huttunen
2004 kiv ei jaettu, kad Juha Massinen
2005 kad Henri Häkkinen, pist ei jaettu
2006 kiv ei jaettu, kad Ville Nousiainen
2007 kiv ei jaettu, kad Antti Holopainen
2008 kad I Mäki-Ullakko, kadalik Toivo Pollock
2009 kiv ei jaettu, kad Eero Antila
2010 kad Antti Kajan, kad Matti Laitinen
2011 kad Ville Viljaranta, pist ei jaettu
2012 kadkers Ville Nokipii, pist ei jaettu
2013 kad Juho Hannonen, pist ei jaettu
2014 kiv ei jaettu, kad Otto Känsälä
2015 kiv ei jaettu, pist ei jaettu
2016 kiv ei jaettu, pist ei jaettu
2017 kiv ei jaettu, pist ei jaettu
2018 kiv ei jaettu, pist ei jaettu
2019 kad Jesse Hyttinen, pist ei jaettu
2020 kad Aleksi Pirttimäki, kad-alik Risto Hirvikallio
2021 kiv ei jaettu, pist ei jaettu