HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 22.12.2020 KOKOUKSESSA TUUSULASSA

- kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- paikalla oli 10 osanottajaa
- hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
- rahastonhoitaja selvitti tilanteen, joka todettiin
- jäsensihteeri kertoi jäsenmaksutilanteesta, todettiin olevan erittäin hyvä
- komdri Auvo Viita-aho esitteli laaditus UAY 100 historiakirjan, todettiin olevan erinomainen
- päätettiin historiakirjan tekopalkkioista
- hyväksyttiin teoksen jakosuunnitelma
- hyväksyttiin jäsenhakemukset
- keskusteltiin ja päätettiin vuoden 2021 mestruuskilpailuista, joissa huomioidaan koronan tilanne sekä turvamääräykset
- ilma-asekilpailut maaliskuussa eri päätöksellä
- kesämestaruuskilpailut Hätilässä ja Hälvälässä juhannuksen jälkeen
- Käytiin läpi sääntöjen päivittämistilannetta, jatketaan päivittämistä
- vuosikirja julkaistaan sähköisenä kotisivuilla
- puheenjohtaja selvitti reserviin siirtymistä sekä mahdollisia seuraajia
-  jäsensihteeri esitteli uudistetut kotisivut
- päätettiin kotisivujen uudistamistyön palkkiosta
- päätettiin ottaa käyttöön kotisivujen hallituksen sivut, jäsensihteeri ohjeistaa hallituksen jäsenet
- todettiin kapt Ville Kalliolan ampuma-asekouluttajan tehtävän päättyminen
- päätettiin seuraavan kokouksen pitoajasta 10.2.2021 Helsingissä kello 16.00 osoitteessa Etelä Esplanadi 2


4.6. 2020 ONNITTELUT JUKALLE YLENNYKSESTÄ JA HENRILLE KUNNIAMERKISTÄ!

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 29.4.2020 (ETÄKOKOUS):


VUODEN 2020 KESÄKISAT SIIRTYVÄT ELOKUUN ALKUUN

Uusi aikataulu on 10.-12.8.2020 ellei virustilanne aiheuta jälleen muutoksia. Nyt aikaa harjoitella entistä paremmin kisoja varten!

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

Vuosikokous (mahdollisesti11.8.2020 kilpailujen yhteyteen) , siirretään

Ilma-asemestaruuskilpailut siirtyvät  Uusista ajankohdista ilmoitetaan erikseen.

YHDISTYKSEN 100V-JUHLAPÄIVÄ 12.6.2020, siirretään

Komentajien Svinhufvud-kilpailu siirretään komentjiston neuvottelupäivien yhteyteen 17.9.2020

Viro-ottelu mahdollisesti kesämestaruuskilpailujen yhteydessä

Practical-kilpailu siirretään syksylle

Kuultiin selvitykset taloustilanteesta ja jäsentilanteesta

Hyväksyttiin Taloussääntö 2020

Päätettiin vuoden Upseeriampuja

Päätettiin vuosikirjan painatuksesta

Päätettiin kadettiaseella palkitsemisella jatkamisesta, esitys palkittavista 31.5.2020 mennessä

Päätettiin lahjamukien hankina ja standardien hankinta

Lippishankinnan suunnittelua jatketaan

Päätettiin esitys SAL:lle palkittavista

Päätettiin UAY:n palkittavista

Päätettin 100v juhlatilaisuudessa palkitsemis- ja muistamisten jatkamisesta

Kuultiin juhlakirjan kirjoitusvaihe

Päätettiin tilata juhlakirjaa 2000 kpl erä

Päätettiin jatkaa hallituksessa nykyisillä tehtävillä

Päätettin hallituksen seuraavan kokouksen ajankohdaksi 12.6.2020 etäkokouksena

UAY:n hallituksen kokous Tuusulassa 12.6.2020. Kokous oli 100v kokous.

Hallituksen kokous Pääesikunnassa pe 15.11.2019

Hallituksen kokouspäätöksiä (31.1.2018)

Vuoden 2018 tapahtumia:

- vuosikokous 19.3. Mikkelissä, Karkialammella

- ilma-asemestaruuskilpailut Mikkelissä 19.-20.3, Karkialammella

- hyväksyttiin tlit, tase, toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio

- kesämestaruuskilpailut Hätilä ja Hälvälä 18.-20.6.2018

- Viro-ottelu Suomessa, Tampereella

- hallituksen seuraava kokous on19.3.2018 Karkialammella klo 16.15 alkaen

- Practical mestaruuskilpailut Santahaminassa 12.5.2018

- päätettiin vuoden aktiivi, vuoden alaosasto ja vuoden ampuja

- päätettiin muistaa tukihenkilöä, nimi julkaistaan kesäkisojen yhteydessä

- keskusteltiin 100-v projektista, UAY täyttää 100 vuotta 12.6.2020

Hallituksen kokouspäätöksiä (21.6.2016)

- Viro-ottelu järjestelyt Santahaminassa 19.-21.9.2016

- kadettiaseen jakaminen korvataan stipendeillä

- hyväksyttiin sääntömuutos N-sarjan osalta

- käsiteltiin jäsenhakemukset

- hyväksyttiin kolme ampuma-asekouluttajaa (Jorma Piirainen,

Jouni Huhtinen, Juha Massinen)

Aiempia päätöksiä

- ampuma-asekouluttajaksi Otto Känsälä


Kadettien jäsenyys:

Hallitus päätti viime kokouksessa 30.1.2014, että kadettien jäsenyys jatkuu edelleen valmistumisvuoden loppuun asti. Seuraavana vuonna on normaali jäsenmaksu!