Upseerien Ampumayhdistys ry:n vuosikokous on 11.8.Lahdessa. Katso kutsua-

15.3.2020